Kultúra

V obci sa nachádza kultúrny dom, v ktorom s konajú príležitostne rôzne kultúrne akcie. V obci je tiež zriadená obecná knižnica, ktorá sa nachádza v budove KD.

Stretnutie jubilantov a seniorov 2016

Pozvánka jubilanti a seniori 2016

Seniori a jubilanti 2015

28-10-2014 Stretnutie jubilantov a seniorov 25-10-2014

Ocenenie knihovníčka 2011

Správa obecná knižnica 2011

Správa obecná knižnica 2010

Stretnutie jubilantov 2011

Darca krvi 2011