Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo – volebné obdobie 2018 -2022

Jaroslav Knap - zástupca starostu
Miroslav Benian
Dominika Dulínková
Lucia Knapová, Mgr.
Ľubomír Kúdela

————————————————————————————–

Harmonogram zasadnutí OZ 2019

21.03.2019

27.06.2019

19.09.2019

12.12.2019

————————————————————————————–

Pozvánka a program OZ 19.9.2019

Pozvánka OZ 27.6.2019

Program OZ 27.6.2019

Pozvánka a program OcZ 21.03.2019

————————————————————————————–

Zápisnice zo zasadnutí OZ – 2019

Zápisnica OZ 27.06.2019

Zápisnica OZ 21.03.2019

————————————————————————————–

Uznesenia zo zasadnutí OZ – 2019

Uznesenie 27.6.2019

Uznesenie 21.03.2019

————————————————————————————–

Obecné zastupiteľstvo – volebné obdobie 2014-2018

Jaroslav Knap – zástupca starostu

Miroslav Benian

Jana Dulinková

Lucia Knapová, Mgr.

Ľubomír Kúdela

———————————————————————

Pozvánka a program ustanovujúce zasadnutie OZ 1.12.2018

Pozvánka a program OZ 6.11.2018

Program OZ 18.10.2018

Pozvánka OZ 18.10.2018

Pozvánka a program OcZ 01.08.2018

Pozvánka OcZ 26.06.2018

Program OcZ 26.06.2018

Pozvánka OZ 22.03.2018

Program OcZ 22.03.2018

Program OcZ 12.12.2017

Pozvánka OcZ 12.12.2017

Pozvánka OZ 28.09.2017

Program OZ 28.09.2017

Pozvánka OZ 22.06.2017

Pozvánka OZ 05.06.2017

Pozvánka OZ 30.03.2017

Program OcZ 30.3.2017

Pozvánka OcZ 15.12.2016

Program OcZ 15.12.2016

Pozvánka OcZ 22.9.2016

Program OcZ 22.9.2016

Pozvánka OcZ 16.6.2016

Program 16.6.2016

Pozvánka OcZ 31.3.2016

Program OcZ 31.3.2016