Kalendár podujatí január 2019

Púť Betlehemského svetla v roku 2018

Plánovaný harmonogram tohtoročnej cesty Betlehemského svetla

Tento rok to bude už po dvadsiaty deviatykrát, čo na Slovensko zavíta plamienok zo samotného Betlehema. Keďže sú s týmto podujatím spojené mnohé plánovania a prípravy, prinášame tohtoročný harmonogram už teraz. Dúfame, že vám pomôže s plánovaním vašich lokálnych podujatí.

Prevzatie Svetla

Tradícia odpaľovania Betlehemského svetla hovorí o jeho prevzatí v jednom z viedenských kostolov. Avšak tento rok je to už 30 rokov od prvého odpálenia a celá slávnostná ceremónia sa presunie do Linzu – mesta, kde celá táto novodobá tradícia začala. Ekumenická bohoslužba sa uskutoční v sobotu 15. decembra v Katedrále Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Mariendom).

Odpálenie poľským skautom

Tento rok odovzdávame Svetielko z Betlehema poľským skautom u nás, na slovenskej strane. Svätá omša, počas ktorej sa tak udeje, sa bude konať v nedeľu 16. decembra v Kostole sv. Jozefa vo Svite.

Distribúcia vlakmi po Slovensku

Ako už býva zvykom, najbližšia sobota pred Štedrým dňom je ideálnym časom na rozvoz Svetla vlakmi do každého kúta Slovenska. V tomto roku to bude v sobotu 22. decembra.

Rozvoz vlakmi sa uskutoční v sobotu 22.12.2018

Betlehemské svetlo bude do obce Višňové privezené vlakom z Nového Mesta Nad Váhom o 11,38 hod. Kto má záujem o odpálenie plamienka z Betlehemského svetla, môže tak urobiť na železničnej stanici pri príchode vlaku.

01 – Dodatok č. 2 – ZoHVV _zmena termínu kompostéry

03 – Predmet-podpory-NFP-bez BU – kompostéry

Kalendár podujatí december 2018

Pozvánka ustanovujúce zasadnutie OZ 1.12.2018

Uznesenie z ustanovujúceho OZ 1.12.2018

.

Registrácia chovov ošípaných

Zber papiera 27.11.2018

Predaj chladenej hydiny 22.11.2018

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava

« Previous Entries Next Entries »