O Obci…

V hlbokom malebnom údolí pod Čachtickým hradom leží naša malá obec – Višňové. Cez ňu preteká rieka Dudváh – u nás menovaná Jablonka.

Obec dostala meno vraj od divej, po stráňach a skladoch rastúcej višne.
Ale podľa novšieho podania má meno od slova „viššie“ (starý pravopis). Stará osada vraj vystavená pozdĺž menovanej rieky bola často navštevovaná povodňami, kedy voda brala so sebou všetko, čo jej prišlo do cesty, teda aj domy, (veľká povodeň v r. 1850 -zaznačené v obecnej kronike v Hrachovišti). Niet teda divu, že obyvatelia zo strachu pred touto živelnou pohromou utekali a domy si začali stavať po okolitých vŕškoch – teda vysoko.
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1392, kde obec vystupuje ako súčasť Čachtického hradného panstva. Ide o v darovaciu listinu kráľa Žigmunda, ktorou daroval panstvo Ctiborovi zo Ctiboríc.

Náš rodný kraj – báseň

Obec Višňové

Rok 2021

Demografické údaje o občanoch k 31.12.2021

Rok 2018

Demografické údaje obce Višňové k 31.12.2018

Rok 2017

Narodili sa

Zomreli

Obyvateľstvo obce k 31.12.2016

Obyvateľstvo obce k 31.12.2015

Obyvateľstvo obce k 31.12.2014

Obyvateľstvo obce k 31.12.2013

Obyvateľstvo obce k 31.12.2012

Obyvateľstvo obce k 31.12.2011

Údaje o obci k 31.12.2010