Obecný Úrad

Obecný úrad Višňové č. 60

916 16 pošta Krajné
IČO: 00312151
Tel/Fax: 032 / 778 71 29
E-mail: visnove@slovanet.sk

Zamestnanci obce:

Ľudmila Kubišová

samostatná pracovníčka pre ekonomické, administratívne a samosprávne funkcie obce

Jozef Gúčik, Bc.

hlavný kontrolór obce

Jarmila Knapová, Mgr.

kronikárka obce

Ľudmila Heliová

vedúca v obecnej knižnici

Ružena Durcová, Mgr.

vedenie pamätnej knihy ZPOZ

OBECNÝ    ÚRAD   VO    VIŠŇOVOM

STRÁNKOVÉ   DNI

Pondelok 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Utorok nestránkový deň
Streda 8,00 – 12,00 13,00 – 16,00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8,00 – 12,00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené