Kultúra

V obci sa nachádza kultúrny dom, v ktorom s konajú príležitostne rôzne kultúrne akcie. V obci je tiež zriadená obecná knižnica, ktorá sa nachádza v budove KD.

Stretnutie seniorov a jubilantov v roku 2019

Mikuláš 2017

Stretnutie seniorov a jubilantov 2017

Pozvánka seniori 2017

Stretnutie jubilantov a seniorov 2016

Pozvánka jubilanti a seniori 2016

Seniori a jubilanti 2015

Stretnutie jubilantov a seniorov 2014

OBECNÁ KNIŽNICA VO VIŠŇOVOM

Obecná knižnica vo Višňovom – informácia pre obyvateľov obce 

Nové-knihy – rok 2019 a 2020

Cenník služieb v obecnej knižnici od 1.1.2020

Správa o knižnici 2019

Správa o knižnici 2018

Správa o knižnici 2017

Správa o knižnici 2016

Správa o knižnici 2015

Správa o knižnici 2014

Správa o knižnici 2013

Správa o knižnici 2012

Ocenenie knihovníčka 2011

Správa obecná knižnica 2011

Správa obecná knižnica 2010

Stretnutie jubilantov 2011

—————————————————————————

Darca krvi 2011