Nájomné zmluvy za hrobové miesta

Obec Višňové ako prevádzkovateľ cintorína vo Višňovom oznamuje, že v roku 2021 sa začali na obecnom úrade uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyberať nájomné poplatky za hroby. Žiadame občanov, ktorí majú svojich zosnulých príbuzných pochovaných…

Read More

Pamiatka zosnulých – predaj kytíc a vencov

Firma Zuzana z Myjavy príde do našej obce v utorok 19.10.2021 ako každý rok predávať kytice, vence a aranžmány k Pamiatke zosnulých za veľmi dobré ceny. Predávať sa bude pred Obecným úradom vo Višňovom o 11:30…


Kontajnery 12.10.2021

Obec Višňové oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery na odpad z domácností, ktoré boli do obce privezené minulý týždeň, budú v obci umiestnené ešte i dnes t.j. 12.10.2021 vo dvore pri KD a pre verejnosť sprístupnené od…


Kontajnery – vývoz odpadov 7.10.2021-11.10.2021

Vážení občania, do obce bol privezený  veľkoobjemový kontajner.  Z dôvodu zabránenia  ukladania odpadu, ktorý tu nepatrí, je kontajner umiestnený vo dvore pri kultúrnom dome a  pre verejnosť bude sprístupnený vo vyhradených hodinách a to  v pracovných dňoch od…