Jubilanti 2020 – 2022 – pozvánka

Obec Višňové Z dôvodu pandémie Covid 19 sme nemohli usporiadať a pozvať na malú slávnosť našich jubilantov za roky 2020, 2021 a 2022. Obec Višňové a ZPOZ vo Višňovom usporiada posedenie pre jubilantov na ustanovujúcom zasadnutí Obecného…


Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo – pozvánka 24.11.2022

Starosta obce Višňové V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva vo Višňovom z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva…Mikuláš vo Višňovom 3.12.2022 v sobotu

Obec Višňové a Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom pozýva všetky deti a ich rodičov na Mikulášsky večierok. Príde Mikuláš a jeho  verní pomocníci Anjel a Čert. Milé deti, pripravte si pre Mikuláša veselé veršíky či pesničky, za odmenu dostanete sladké balíčky….


Upratovanie kultúrneho domu 12. novembra 2022

Ď a k u j e m e! Starosta obce Višňové ďakuje tým, ktorí v sobotu prišli a pomohli pri upratovaní a čistení kultúrneho domu. Vďaka Vašej nezištnej a zanietenej pomoci, je náš kultúrny dom…TVK oznam

TVK, a.s. Trenčín oznamujú, že dňa 31. októbra 2022 v pondelok budú vykonávať odpočet stavu vodomerov v obci Višňové. Vodárenská spoločnosť žiada občanov zabezpečiť bezpečný prístup k vodomerným šachtám. Ak v uvedenom termíne nebudete doma, je potrebné…Voľby 2022 – Informácia pre voličov v obci Višňové

OBEC VIŠNOVÉ –  Informácia k voľbám do územnej samosprávy Dňa 29. októbra 2022 t.j. v sobotu od 7,00 hod. do 20,00 hod. sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov V obci Višňové je vytvorený jeden volebný…