Oznam SÚS

Oznam Prednosta Spoločného úradu samosprávy oznamuje verejnosti, že Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov (budova bývalých Technických služieb na ulici Klčové 109/34) nebude fungovať a nebude ani vybavovať žiadnych klientov v…

Read More

Nový rok 2022

Milí spoluobčania!      Sme na začiatku nového roka 2022. Dovoľte nám, aby sme Vám popriali veľa zdravia, šťastia, úspechov, rodinnej pohody, harmónie, pokoja a lásky.      Uplynulý rok 2021 bol pre väčšinu z nás mimoriadne náročný. Opäť…


Vianočný pozdrav

Nad Betlehemom jasná hviezda,to prekrásne znamenie,príchod svetla, lásky, šťastia,nositeľa nádeje.Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2022 Vám želá starosta, zamestnanci a poslanci obce VišňovéNúdzový stav – opatrenia Obecný úrad Višňové

Obec Višňové OZNÁMENIE Z dôvodu sprísnených opatrení vychádzajúcich z Uznesenia vlády SR č.695 z 24.11.2021  o schválení núdzového stavu dňom 25.11.2021, ktorým sa obmedzuje na území SR sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, prosíme občanov, aby neodkladné záležitosti…


Núdzový stav od 25.11.2021

Na základe uznesenia vlády SR č. 695/2021 zo dňa 24.11.2021 (podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov)…


Prísediaci na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom

Prihláste sa za prísediaceho na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom. Obci Višňové bol doručený z Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom podnet k voľbe prísediacich na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom. Na okresnom súde…