Upozornenie OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom

Vážení  občania !       V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov,  zakladanie ohňov v prírode ale aj …


Predajňa „Dvor a záhrada“ Čachtice – oznam

Predajňa „Dvor a záhrada Čachtice“ – vykonáva v predajni zápis na sadbové zemiaky – rôzne odrody, v termíne od 6. do 28.februára 2023, – ponúka sadbovú jarnú  cibuľu a cesnak,  osivá… – rôzne druhy substrátov…


Kominári – oznam

Kominári – oznam Oznamujeme Vám, že dňa  21.2.2023, v prípade priaznivého počasia,  bude  chodiť po našej obci  kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Uvedené práce vykonáva firma Kominárstvo Markech z Nového Meste nad Váhom. Táto…Pozvánka a program OZ 15.12.2022

Starosta obce Višňové z v o l á v a v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva vo Višňovom riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva…Jubilanti 2020 – 2022 – pozvánka

Obec Višňové Z dôvodu pandémie Covid 19 sme nemohli usporiadať a pozvať na malú slávnosť našich jubilantov za roky 2020, 2021 a 2022. Obec Višňové a ZPOZ vo Višňovom usporiada posedenie pre jubilantov na ustanovujúcom zasadnutí Obecného…


Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo – pozvánka 24.11.2022

Starosta obce Višňové V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva vo Višňovom z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva…