Cintorín Višňové

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/1185 Všeobecné informácie pre verejnosť cintorín Višňové Cintorín Višňové-dôležité informácie Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta Zrieknutie sa hrobového miesta VZN 3-2013 o pohrebisku