Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby 2020 Informácia pre voliča – e-ailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Oznam pre politické strany a politické hnutia: Oznámenie – kontaktné údaje pre delegovanie člena a náhradníka do OkVK Oznam pre…