COVID-19 – usmernenia ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.uvzsr.sk Usmernenie hlavného hygienika SR – karanténa-09-03-2020 Rozhodnutie zákaz hromadného podujatia – verejná vyhláška 09-03-2020 Rozhodnutie karanténa – verejná vyhláška 09-03-2020