Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácia pre voliča – e-ailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznam pre politické strany a politické hnutia:

Oznámenie – kontaktné údaje pre delegovanie člena a náhradníka do OkVK

Oznam pre voličov – Voľba poštou

Informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Informácia pre voliča

Vyhlásenie volieb do NR SR v roku 2020