Starosta Obce

Volebné obdobie 2018-2022

Pavol Hluchý

Tel/Fax: 032 / 778 71 29

e-mail: visnove@slovanet.sk

Volebné obdobie 2014-2018

Pavol Hluchý

Tel/Fax: 032 / 778 71 29

e-mail: visnove@slovanet.sk