Oznam pre daňovníkov a poplatníkov na rok 2020

Daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za odpad na rok 2020 sa bude vyberať od 1. marca 2020. Každý daňovník a poplatník je povinný oznámiť všetky zmeny týkajúce sa daní a miestneho poplatku za KO na obecnom úrade do 31.1.2020