COVID-19 – Pokyn č. 4/2020 organizovanie rokovania obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie