COVID-19 – Pokyn č. 3/2020 Zriadenie telefónnej linky pre seniorov