No Image

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2012-2013

   Rámcový návrh CP ŽSR 2012-2013  Vaše pripomienky je možné zasielať: osobne do podateľne TSK alebo poštou na adresu: Trenčiansky samosprávny kraj Odbor dopravy K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín elektronicky na e-mail: matej.tinka@tsk.sk…